pokescans:

Pokémon Colosseum Spanish ad. Thanks to Rodrigo Mazariegos Garcia for providing this!

pokescans:

Pokémon Colosseum Spanish ad. Thanks to Rodrigo Mazariegos Garcia for providing this!